grafika
Środa, 25.03.2020
UWAGA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Zarząd Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informuje, że:

1. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie nie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania,

b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.”;

Mając powyższe na uwadze zawracamy się do Państwa z prośbą by w uroczystościach pogrzebowych brała udział jedynie najbliższa rodzina a ilość osób została ograniczona do 5.

Jednocześnie mając na uwadze wspólne dobro prosimy o przestrzeganie podstawowych zaleceń w zakresie minimalizowania rozprzestrzeniania się kornawirusa:

  • Przy przemieszczaniu się pieszo należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości od drugiej osoby.
  • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
  • Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie, prosimy w miarę możliwości o wnoszenie opłat drogą elektroniczną, na niżej wskazany numer rachunku bankowego:

            72 2030 0045 1110 0000 0253 9900

  • Prosimy o rozważenie załatwienia sprawy drogą telefoniczną, pisemną lub elektroniczną, a nie w drodze osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Rypin.

                                                                                                -Zarząd Cmentarza Komunalnego-

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ