baner - wirtualny znicz.jpg
ban-pogoda.jpg
banerek mapa2.jpg
Środa, 16.10.2013
Ustawienie nagrobka

Zamiar ustawienia nagrobka na grobach ziemnych i murowanych wymaga uzyskania zezwolenia Zarządcy Cmentarza. W celu zgłoszenia zamiaru budowy nagrobka należy wypełnić wniosek i dokonać opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wszelkie prace związane z budową, przebudową bądź rozbiórką pomników podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty. Drobne prace wykończeniowe przy pomnikach nie podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty pod warunkiem wykonania ich bez wjazdu na teren cmentarza zakładu kamieniarskiego.

Zagospodarowanie terenu wokół nagrobka/grobu pozostaje w dyspozycji uprawnionego (osoby zlecającej pochówek), jednak wykonanie jakichkolwiek konstrukcji (utwardzenie powierzchni wokół grobu, ustawienie ławek itp.) wymagają uzgodnienia z Zarządcą Cmentarza.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się